Martell de pila

  • Pile Hammer

    Martell de pila

    El martell de piles té una aplicació ràpida en el tractament de fonaments tous de ferrocarrils i autopistes d’alta velocitat, recuperació de mar i enginyeria de ponts i molls, suport de fosses de fonamentació profunda i tractament de fonaments d’edificis ordinaris. Aquest equip és un piló hidràulic domèstic amb drets de propietat intel·lectual independents que introdueix tecnologia avançada estrangera. Té un rendiment superior. Utilitza una central hidràulica com a font d’energia hidràulica i genera vibracions d’alta freqüència a través d’una caixa vibrant, de manera que la pila es pot introduir fàcilment al sòl i és sorollosa. Té els avantatges de reduir la mida, cap dany a les piles. És especialment adequat per a projectes de pila curta i mitjana, com ara administració municipal, ponts, arquetes i fonaments de construcció. El soroll és petit i compleix els estàndards de la ciutat.