Compactor

  • Compactor

    Compactor

    El compactador de vibracions és un tipus de dispositiu auxiliar de treball de maquinària de construcció, que s’utilitza per a departaments de carreteres, municipals, de telecomunicacions, gas, subministrament d’aigua, ferrocarril i altres per compactar els fonaments d’enginyeria i el rebliment de trinxeres. És adequat principalment per compactar materials amb poca adherència i fricció entre partícules, com ara sorra de riu, grava i asfalt. El gruix de la capa d’amortiment vibrant és gran i el grau de compactació pot satisfer els requisits de fonaments d’alt nivell, com ara les vies ràpides.